неделя, 19 септември 2010 г.

НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ 2010


Изложбата „ЛЕВИТАЦИЯ” на популярният бургаски автор е създанена специално за първото участие на „Галерия БЯЛА ЗОНА” в „НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ” - 2010. Тя ще се открие на 24.09. 2010 г. от 19:30 ч. и ще ще бъде на разположение на ценителите на изобразителното изкуство до 16.10. 2010 г. Експозицията е посветена на отношенията вертикалност-хоризонталност, черно и бяло, безкрайност в малкото и безкрайност в необозримото. Платната на Йордан Ангелов пораждат усещането за безвремие, въвеждайки зрителя в един свят от знаци и символи, от една страна действителни, от друга по скоро изразяващи метафизични и абсолютни стойности. За себе си авторът казва: „В началото, сме само двама. Аз и бялото платно. Най-вълшебното пътуване! Тихото присъствие на светлината ,отключила вратата на съзерцанието е моят спътник и ние пемаме леко по пътя. Бялото е обител , която ме приема чрез откровение и ми позволява да провидя безкрайни възможности на конструиране на образи и смисли.Тук винаги ”като за първи път” мога да докосна Хармонията и най-необяснимото просто се случва.”


Изложбата „ЛЕВИТАЦИЯ” на популярният бургаски автор е създанена специално за първото участие на „Галерия БЯЛА ЗОНА” в „НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ” - 2010. Тя ще се открие на 24.09. 2010 г. от 19:30 ч. и ще ще бъде на разположение на ценителите на изобразителното изкуство до 16.10. 2010 г. Експозицията е посветена на отношенията вертикалност-хоризонталност, черно и бяло, безкрайност в малкото и безкрайност в необозримото. Платната на Йордан Ангелов пораждат усещането за безвремие, въвеждайки зрителя в един свят от знаци и символи, от една страна действителни, от друга по скоро изразяващи метафизични и абсолютни стойности. За себе си авторът казва: „В началото, сме само двама. Аз и бялото платно. Най-вълшебното пътуване! Тихото присъствие на светлината ,отключила вратата на съзерцанието е моят спътник и ние пемаме леко по пътя. Бялото е обител , която ме приема чрез откровение и ми позволява да провидя безкрайни възможности на конструиране на образи и смисли.Тук винаги ”като за първи път” мога да докосна Хармонията и най-необяснимото просто се случва.”