вторник, 6 юли 2010 г.

"2/3 ART BOX "


На 07.07. 2010 г. в пространството на пловдивската галерия „БЯЛА ЗОНА”, беше открита третата изложба на проекта „ART BOX 69”. В екпозиция са включени произведения на художници родени през 1969 г. обединени от общ творчески път и естетика, формиращи ги като поколение. Участниците влагат в изложбите си много ентусиазъм и воля за взаимна подкрепа по пътя на себеутвърждаване. В екпозицията са включени произведения на арт семейството от Бургас, Йордан и Ангелина Ангелови, Иван Стойчев от Кърджали, Валентин Георгиев от Русе и Милена Станков от София. Традиционно силно е и присъствието на пловдивчани. В изложбата с творби се включват добре познатите и все по популярни художници, Ангел Герджиков, Евгений Петров, Григор Малинов, Васил Генчев, Найден Станчев, Юлий Шумарев и Александър Димитров.

Изложбата ще бъде на разположение на ценителите на изобразителното изкуство до 31. 07. 2010 г.