четвъртък, 23 декември 2010 г.

"КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ" 20 Декември - 28 Януари

В експозицията ще бъдат включени произведения на Йордан и Ангелина Ангелови, Валери и Нели Ценови, Анна Михайлова, Николай Маринов, Ангел Хайтов, Христо Габеров, Владимир Чукич, Григор Малинов, Ангел Герджиков, Васил Генчев, Милена Мишева, Геракси Гераксиев, Николай Ангелов, Вихра Григорова, Михаела Иванова, Юлий Шумарев, Аршак Нерсисян, Фоти Фотев, Александър Димитров, Андрей Москов, Теодраг Полихронов, Здравка Василева, Христо Стойчев и др.